SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp. Nr placówki Adres Nr telefonu Dyrektor placówki
1. 3 31-506 Kraków
ul. Topolowa 22
12 421 04 59
www.sp3.krakow.pl 
Beata Eisler
2. 10 31-535 Kraków
ul. Blachnickiego 1
12 421 33 17
www.sp10.edu.pl 
Ewa Jaśkowiec
3. 18 31-559 Kraków
ul. Półkole 11
12 411 53 03
www.sp18.krakow.pl 
Edyta Chorobik
4. 38 31-543 Kraków
ul. F. Nullo 23
12 411 65 44
www.sp38.krakow.pl 
Marzena Ślęzak
5. 75  31-521 Kraków
ul. Grochowska 20
12 412 07 06
12 411 29 48
www.zsoms.krakow.pl
Krzysztof Sobesto