Małgorzata Sułkowska

Nauczyciel, animator kultury, współorganizator letniego festiwalu muzycznego w Barbakanie. Animator programów edukacyjnych organizowanych przez Akademię Żakowską i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Już trzecią kadencję jako radna Dzielnicy angażuje się w sprawy Grzegórzek, gdzie mieszka od urodzenia. Przewodniczyła Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Ochrony Środowiska oraz pracowała w Komisjach: Praworządności, Infrastruktury oraz w Dzielnicowym Zespole Koordynacyjnym pn. „Bezpieczny Kraków”. W 2010 za pracę na rzecz mieszkańców Krakowa została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką Honoris Gratia. Doprowadziła do wprowadzenia strefy C od strony wschodniej dworca PKP. W minionej kadencji podejmowała wiele działań, które doprowadziły m.in. do uporządkowania terenu i obsadzenia zielenią ul. Lubomirskiego i Botanicznej, wyremontowania lokalu biblioteki przy ul. Lubomirskiego, zwiększenia liczby miejsc parkingowych przy ul. Lubicz, postawienia ławek przy ul. Kopernika, remontu nawierzchni przejścia podziemnego ul. Lubomirskiego/ul. Rakowicka oraz podejmowała stałe interwencje w celu funkcjonowania wind w w/w przejściu.

Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w obronie SP Nr 3 przed likwidacją, inicjowała współpracę Dzielnicy z Zakładami Farmaceutyczny TEVA, co zaowocowało m.in. zorganizowaniem darmowej zbiórki elektrośmieci dla mieszkańców naszej Dzielnicy. W 2012 roku za działalność na rzecz Biblioteki Śródmiejskiej otrzymała honorowy tytuł Przyjaciela Biblioteki.

We wrześniu 2014 roku została zwycięzcą rankingu krakowskich samorządowców dla Dzielnicy II, zorganizowanym przez Fundację Instytut Aurea Libertas oraz Fundację Obywatelską. W wymienionym rankingu zwyciężyła także w kategorii: radny z inicjatywą, skuteczny polityk, dostępny.

Dyżury:
Pierwszy wtorek miesiąca, godz. 11.00 – 12.00, biblioteka przy ul. Lubomirskiego 7A.

Kontakt: sulkowskagosia@gmail.com

Okręg nr 4 – ulice:

Aleja Płk Beliny-Prażmowskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16, 16a, 16b, 18, 18a, 20, 20a, 22, 24, 24b, 26, 26a, 26b, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 44a, 46, 46a, 48, 48a, 48b, 48c, 50, 52, 54, Ariańska 1, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Borowickiej 5, 7, Kopernika 33, Lubicz 38, 44, 46, 48, 50, Lubomirskiego 2, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Mogilska 1, 2, 6, 8, 10, 16, 16a, 16b, 18, 20, Olszańska 1, 5, 5a, 7, 7a, Rakowicka 27, 29, 31a, 33, 33a, 35, 35a, Rondo Mogilskie 1, Topolowa9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52