Andrzej Kalista

Mgr inż. Andrzej Kalista, wykształcenie wyższe, zawód – informatyk.
Od urodzenia mieszkam na Osiedlu Oficerskim w Krakowie.

Ukończyłem AGH (Kraków 1990r), oraz dwukrotnie studia podyplomowe: Ekonomię i Zarządzanie (WSEI, Kraków 2002 r.) oraz Logistykę (AE Kraków 2004 r.).

W latach 2007-2014 byłem radnym naszej dzielnicy, jako niezależny kandydat dwukrotnie wygrałem wybory.
Pracując w wielu komisjach (Infrastruktury, Środowiska, Edukacji, Praworządności) zdobyłem olbrzymie doświadczenie, które umożliwiło mi skuteczne załatwianie spraw mieszkańców.

W tym czasie uczestniczyłem w wielu procesach jak wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, strefy parkowania. Te procesy pozytywnie odmieniły nasze osiedle: wygaszono ruch samochodowy, rozładowano deficyt miejsc parkingowych.
Dzięki prawu miejscowemu jesteśmy zabezpieczeni przed niekontrolowaną zabudową przez developerów (tego nie ma nawet Wola Justowska).
Wyremontowano wiele chodników (Bandurskiego, Prażmowskiego, Kielecka, Kasprowicza), odtworzono zieleń (Bandurskiego, Prażmowskiego) oraz przejście dla pieszych przy ul. Brodowicza.
Dzięki przeprowadzonym remontom (nowe okna, sala gimnastyczna, ogrodzenie) o wiele lepiej prezentuje się również szkoła przy ul. Wilka Wyrwińskiego, gdzie większość z nas zdobywała pierwsze wykształcenie.
Uczestniczyłem również w pracach komisji: Kultury i Komunikacji Społecznej, gdzie współorganizowałem wydarzenia kulturalne poświęcone historii i współczesności naszej dzielnicy m.in. wystawę „Czas utracony, czas ocalony” na Rondzie Mogilskim oraz uroczysty koncert z okazji 100-lecia przyłączenia Grzegórzek do Krakowa w Operze Krakowskiej.

Od 2009 r. jestem prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla Oficerskiego w Krakowie (http://spoo.republika.pl).

Moją dotychczasową działalność wysoko ocenił instytut Aurea Libertas, przyznając 3-cie miejsce w Rankingu Krakowskich Samorządowców oraz zwycięstwo w kategorii „Społecznik”.

16 listopada 2014  kolejny raz uzyskałem mandat radnego Dzielnicy II-giej Grzegórzki.
Będę podejmował wszelkie inicjatywy mogące pozytywnie wpłynąć na jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców, oraz estetykę dzielnicy.
Mandatu radnego nigdy nie wykorzystywałem i nie zamierzam wykorzystywać do robienia kariery politycznej.
Chciałbym kontynuować działalność na rzecz mieszkańców dlatego serdecznie dziękuję Państwu za oddane na mnie głosy.
Jestem z Osiedla Oficerskiego. Jestem stąd.

Z poważaniem

Mgr inż. Andrzej Kalista
Kandydat niezależny

 

Dyżury:
Każdy piątek, godz. 17.00 – 18.00, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.

Kontakt: andrzej.kalista@onet.pl

Okręg nr 3 – ulice:

Aleja Płk Beliny-Prażmowskiego 9, 11, 11a, 13a, 15, 15a, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49a, Brodowicza 1, 2, 3, 5, 5a, 5b, 7, 9, 11, Grunwaldzka 11, 12, 13, 15, 16, 18, Kasprowicza 1, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 8a, 8b, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24a, 25, 25a, 26, 27, 28a, 28b, 28c, 28d, 28e, 29, 30, 32, 34, Kielecka 19, 20, 21, 22, 23, 23b, 23c, 24, 25, 26, 28, 30, 32a, 32b, 34, 36, Księdza Biskupa Bandurskiego 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 14, 16, Moniuszki 1, 2a, 3, 4, 6, 15, 18, 19, Zaleskiego 16a, 18a