Projekty uchwał – materiały sesyjne

XI sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki VIII kadencji,
odbędzie się 22.10.2019 r., o godz. 18.00,
w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki,
przy al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

Projekt Porządku Obrad XI Sesji
Projekt uchwały Zarządu w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 2019
Projekt uchwały Zarządu w sprawie korekty podziału środków w ramach zadania pn. …