Projekty uchwał – materiały sesyjne


IV sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki VIII kadencji,
odbędzie się 12.03.2019 r., o godz. 18.00,
w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki,
przy al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

 Projekt Porządku Obrad IV sesji

Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty na lata 2019-2023

Projekt uchwały Komisji Infrastruktury i Transportu w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Półkole w Krakowie

Projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na lata 2019-2023

Projekt uchwały Komisji Infrastruktury i Transportu w sprawie przyjęcia Dzielnicowego programu robót budowlanych

Projekt uchwały Zarządu w sprawie wniosku do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Krakowa

Projekt uchwały Zarządu w sprawie opinii do koncepcji zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi pomiędzy ul. Kopernika i ul. Miodową w Krakowie

Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie zmiany w składzie

Projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych na lata 2019-2023

Projekt Komisji Kultury i Ochrony Zabytków w sprawie opinii projektu uchwały RMK w sprawie zmiany siedzib trzech filli Biblioteki Kraków

Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki przy ul. Bobrowskiego

Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bajecznej – Ofiar Dąbia

Projekt uchwały Zarządu w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na rok 2019

Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Projekt uchwały Komisji Mieszkalnictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie rezygnacji z członkostwa

Projekt uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr XLVI-258-2019 z dnia 12.07.2018