Projekty uchwał – materiały sesyjne


XLV sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki VII kadencji,
odbędzie się 21.06.2018 r., o godz. 18.00,
w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki,
przy al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

 Projekt porządku obrad XLV sesji

Projekt uchwały Grupy Radnych XLV sesji

Projekt uchwały Zarządu nr 4 XLV sesji

Projekt uchwały Zarządu nr 2 XLV sesji

Projekt uchwały Zarzadu nr 3 XLV sesji

Projekt uchwały Zarządu nr 1 XLV sesji