POSIEDZENIA I SESJE


Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 28.01.2021 r., godz. 18.00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1

– 23.02.2021 r., godz. 18.00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1

– 26.03.2021 r., godz. 18:00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– Komisja Edukacji i Sportu – 11.03.2021, w MDK ul. Lotnicza 1, po posiedzeniu KdsBO
– Komisja Infrastruktury i Transportu – 23.02.2021, po sesji RDz2
– Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – 04.03.2021, godz. 19:00
– Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych – 18.02.2021, godz. 17:00
– Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 04.03.2021, godz. 19:30
– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – 18.02.2021, godz.17:30
– Komisja Rewizyjna – 11.03.2021, w MDK ul. Lotnicza 1, godz. 17:45
– Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego – 11.03.2021, w MDK ul. Lotnicza 1, godz. 19:00