POSIEDZENIA I SESJE


Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 16.10.2020 r., godz. 18.00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Edukacji i Sportu
– Komisja Infrastruktury i Transportu – 23.10.2020 r., po sesji RDz2
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
– Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
– Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska 
– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – 08.12.2020, godz.17:30
– Komisja Rewizyjna – 08.12.2020