POSIEDZENIA I SESJE


Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 28.01.2021 r., godz. 18.00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1

– 23.02.2021 r., godz. 18.00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1

– 26.03.2021 r., godz. 18:00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1

– 20.05.2021 r., godz. 18.00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1

– 17.06.2021 r., godz. 18:00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1

– 09.07.2021 r., godz. 18:00, Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Lotnicza 1


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– Komisja Edukacji – 20.05.2021, MDK ul. Lotnicza 1, po posiedzeniu sesji RDII
– Komisja Infrastruktury i Transportu – 17.06.2021, w MDK ul. Lotnicza 1, po posiedzeniu sesji RDII
– Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – 04.03.2021,
– Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Sportu – 01.06.2021, godz. 16:30,
– Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 08.06.2021, godz. 19:00
– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – 06.05.2021, godz. 18:00, MDK ul. Lotnicza 1
– Komisja Rewizyjna – 20.05.2021, godz. 17:00, MDK ul. Lotnicza 1
– Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego – 06.05.2021, godz. 18:30 w MDK ul. Lotnicza 1