POSIEDZENIA I SESJE

Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– 19.04.2018 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 24.05.2018 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 21.06.2018 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 12.07.2018 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 30.08.2018 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – poniedziałek, 12.03.2018 r., godz.
– Komisja Edukacji – poniedziałek, 14.05.2018 r., godz. 18.00
– Komisja Ochrony Środowiska – poniedziałek, 07.05.2018 r., godz. 18.00
– Komisja Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury i Handlu – poniedziałek, 14.05.2018 r., godz. 19.00
– Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – poniedziałek, 16.04.2018 r., godz. 19.30
 Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – poniedziałek, 21.05.2018 r., godz. 18.30
– Komisja Sportu i Rekreacji – poniedziałek, 16.04.2018 r., godz. 19.00
– Komisja Rewizyjna – czwartek, 12.12.2017 r., godz. 17.00
– Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej –
 Komisja ds Budżetu Obywatelskiego – czwartek, 24.05.2018 r., po sesji RDZII
 Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny pn.: „Bezpieczny Kraków” – poniedziałek, 30.10.2017 r., godz. 19.00