POSIEDZENIA I SESJE

Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 25.02.2020 r., godz. 17.30, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 17.03.2020 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Edukacji i Sportu – 23.01.2020 r., godz. 20:00
– Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej –
– Komisja Infrastruktury i Transportu – 25.02.2020 r., po sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – 25.02.2020 r., godz. 17:00
– Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych – 14.01.2020 r., godz. 17:50
– Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 23.01.2020 r., godz. 20:30
– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – 14.01.2020 r., godz. 18:00
– Komisja Rewizyjna – 14.01.2020 r., godz. 18:30