POSIEDZENIA I SESJE

Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 18.06.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 09.07.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 27.08.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 17.09.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 22.10.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – 24.06.2019, godz. 18:45
– Komisja Edukacji i Sportu – 18.06.2019, godz. 17:30
– Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 17.06.2019, godz. 20:00
– Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych – 24.06.2019, godz. 18:00
 Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
– Komisja Rewizyjna –
– Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej –