POSIEDZENIA I SESJE


Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 26.05.2020 r., godz. 18.00, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków (połączone dwie
sale Lea i Kupiecka).


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Edukacji i Sportu
– Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej – 24.03.2020 r., po sesji RDzII
– Komisja Infrastruktury i Transportu – 26.05.2020 r., po sesji RDz2
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – 25.02.2020 r., godz. 17:00
– Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych – 14.01.2020 r., godz. 17:50
– Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 10.03.2020 r., godz. 20:00
– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – 26.05.2020 r., po sesji RDz2
– Komisja Rewizyjna – 10.03.2020 r., godz. 18:30