POSIEDZENIA I SESJE

Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 17.12.2018 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 08.01.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
– Komisja Edukacji
– Komisja Ochrony Środowiska –
– Komisja Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury i Handlu
– Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
 Komisja Kultury i Ochrony Zabytków
– Komisja Sportu i Rekreacji –
– Komisja Rewizyjna –
– Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej –
 Komisja ds Budżetu Obywatelskiego
 Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny pn.: „Bezpieczny Kraków” –