POSIEDZENIA I SESJE

Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 08.06.2017 r., godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 10.07.2017 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 31.08.2017 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 14.09.2017 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – wtorek, 29.08.2017 r., godz. 18.00
– Komisja Edukacji – poniedziałek, 04.09.2017 r., godz. 18.00
– Komisja Ochrony Środowiska – poniedziałek, 03.07.2017 r., godz. 19.30
– Komisja Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury i Handlu – poniedziałek, 03.07.2017 r., godz. 19.00
– Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – poniedziałek, 05.06.2017 r., godz. 19.15
 Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – poniedziałek, 05.06.2017 r., godz. 18.30
– Komisja Sportu i Rekreacji – czwartek, 08.06.2017 r., po sesji RDZII
– Komisja Rewizyjna – czwartek, 08.06.2017 r., godz. 16.00
– Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej – poniedziałek, 10.07.2017 r., po sesji RDZII
 Komisja ds Budżetu Obywatelskiego – poniedziałek, 10.07.2017 r., po sesji RDZII
 Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny pn.: „Bezpieczny Kraków” –