POSIEDZENIA I SESJE

Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 27.08.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 17.09.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 22.10.2019 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Edukacji i Sportu – 26.08.2019, godz. 19:30
– Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej – 19.08.2019 r., godz. 19:00
– Komisja Infrastruktury i Transportu – 19.08.2019 r, godz. 20:00
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – 2.07.2019, godz. 18:30
– Komisja Mieszkalnictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych – 27.08.2019, godz. 17:30
– Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 26.08.2019, godz. 20:00
– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – 22.08.2019, godz. 18:00
– Komisja Rewizyjna – termin posiedzenia komisji nie został wyznaczony