POSIEDZENIA I SESJE

Harmonogram sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

– 14.12.2017 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 18.01.2018 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie

– 08.02.2018 r., godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki, al. Daszyńskiego 22 w Krakowie


 

Terminy spotkań komisji Rady Dzielnicy II Grzegórzki:

 

– Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa – poniedziałek, 08.01.2018 r., godz. 20.30
– Komisja Edukacji – czwartek, 18.01.2018 r., po sesji RDZII
– Komisja Ochrony Środowiska – poniedziałek, 08.01.2018 r., godz. 19.00
– Komisja Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Infrastruktury i Handlu – poniedziałek, 08.01.2018 r., godz. 20.00
– Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – poniedziałek, 08.01.2018 r., godz. 18.30
 Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – poniedziałek, 08.01.2018 r., godz. 18.15
– Komisja Sportu i Rekreacji –
– Komisja Rewizyjna – czwartek, 12.12.2017 r., godz. 17.00
– Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej –
 Komisja ds Budżetu Obywatelskiego – czwartek, 18.01.2018 r., po sesji RDZII
 Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny pn.: „Bezpieczny Kraków” – poniedziałek, 30.10.2017 r., godz. 19.00