img

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Termin składania ofert na realizację …

czytaj dalej »

img

 
TARGI BOŻONARODZENIOWE
Kraków, Rynek Główny 24.11-26.12.2017
 
24.11.2017
Rozśpiewany wieczór z chórem „Jaszczury” – godz. 18:00
 
25.11.2017
Pisanie listów do Św. Mikołaja – od godz. 10:00
Wysyłanie listów do nieba – godz. 12:00
Występ zespołu „Pod Budą” – godz. 17:15
Inauguracja Targów Bożonarodzeniowych – godz. 18:00
Zapalenie lampek na choince oraz iluminacji świątecznej
Balet Dworski „Cracovia Danza”
 
26.11.2017
Paulina, Anita i Sabina Pitera – godz. 13:00
Soliści i …

czytaj dalej »

img

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 listopada 2017 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Alei Ignacego Daszyńskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji …

czytaj dalej »

Broszura Informacyjna

czytaj dalej »

Czyste Zdrowie

10 listopada 2017

img

Do 21 listopada trwa projekt pt. „Czyste zdrowie”. W jego ramach mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać miejsca użyteczności publicznej, takie jak kawiarnie, restauracje, zakłady fryzjerskie, przedszkola czy przychodnie, które uznają za czyste i przyjazne. Placówki te zostaną oznaczone certyfikatami „Czystego miejsca” podczas Konferencji organizowanej na koniec listopada.
 
 
Zgłoszenia można nadsyłać na adres e-mail: kontakt@nieskonczonemozliwosci.org lub przekazywać telefonicznie pod numerem: …

czytaj dalej »