img

Zapoznaj się z projektem uchwały Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – PROJEKT [PDF]
Uwagi, zapytania i opinie odnośnie konsultowanego projektu uchwały można przesyłać:
– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Rozwoju Miasta pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków – z dopiskiem „Konsultacje regulaminu BO”;
lub
– pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl …

czytaj dalej »

img

W nocy z piątku na sobotę (23/24 stycznia) odbyła się pierwsza w tym roku akcja „Bezpieczny powrót”. To wspólne działania Straży Miejskiej Miasta Krakowa i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które mają zapewnić bezpieczeństwo w pojazdach komunikacji miejskiej w godzinach nocnych.
W akcji wzięło udział 19 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 4 inspektorów ruchu MPK oraz 15 kontrolerów biletów. Funkcjonariusze …

czytaj dalej »

img

W sobotę 17.01.2015 najmłodsza drużyna naszej Szkółki – Skrzaty, czyli chłopcy urodzeni w latach 2008/2009 –  wzięła udział w Halowym Turnieju FREZWID CUP w Skawinie. Dla większości zawodników były to pierwsze w życiu mecze i możliwość do rywalizowania i zabawy z rówieśnikami z innych zespołów z Krakowa i okolic. Emocje były wielkie (zarówno wśród zawodników, …

czytaj dalej »

img

Trwa nabór wniosków o dotację na wymianę pieców węglowych. Nowe formularze dostępne są na stronie internetowej www.bip.krakow.pl/?dok_id=66074 lub na dziennikach podawczych UMK.

Krakowianie mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na wymianę pieców węglowych. Od tego roku Miasto wprowadziło szereg ułatwień, dzięki którym łatwiej i szybciej uzyskamy dofinansowanie. Uproszczony został tryb udzielania dotacji. Zlikwidowano punktację, która wydłużała cały proces, …

czytaj dalej »

img

Miasto kontynuuje Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli w Krakowie.
Programem szczepień przeciw pneumokokom mogą być objęte dzieci do 3 lat, które uczęszczają w Krakowie do żłobków i przedszkoli. Z kolei program zakażeń meningokokowych jest adresowany do dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy. Dzieci powinny …

czytaj dalej »

img

Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Środki finansowe na realizację Programów przeznaczone na 2015 rok wynoszą: 1 208 000 zł.

W ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2013–2015, realizowane są następujące Programy:
– Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej,
– Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych,
– Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń …

czytaj dalej »

img

Dostępny jest już Raport z Ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Można go przeczytać tutaj. Został stworzony na zlecenie UMK przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone jego prezentacji, które odbędzie się w poniedziałek, 19 stycznia 2015 roku, o godzinie 17.00, w sali Dietla (UMK pl. Wszystkich Świętych 3-4).
Celem spotkania jest prezentacja wyników badania ewaluacyjnego …

czytaj dalej »

dotyczy: szczególnej ochrony i opieki nad istniejącymi jeszcze na terenie Miasta Krakowa Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.

Rada Krakowskich Seniorów mając na względzie punkt 2 i 3 Gminnego Programu Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów na lata 2015-20 oraz świadomość istniejącej sytuacji w mieście Krakowie występuje do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa z apelem o podjęcie stosownych …

czytaj dalej »

img

W czwartek, 15 stycznia zostało podpisane porozumienie między Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA w Krakowie a Komendą Miejską Policji w Krakowie. Ogólnym celem jest poprawa bezpieczeństwa w Krakowie.

Założeniem podpisanego dokumentu jest intensyfikacja współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Krakowa, profesjonalizacja działań związanych z walką z przestępczością, eliminacja zjawisk o charakterze chuligańskim oraz lepsze wykorzystanie nowoczesnych …

czytaj dalej »