MOPS poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki

mops

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Szczególnie jesteśmy zainteresowani tworzeniem rodzin zastępczych o charakterze długotrwałym i specjalistycznym. Poszukujemy również chętnych na prowadzenie rodzinnego domu dziecka na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Piłsudskiego 29 tel. 12 422 29 94, 12 431 07 15 gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach jakie winni spełnić kandydaci na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.