Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej

W skład Komisji wchodzą:
1. Berenika Rewicka – przewodnicząca
2. Małgorzata Ciemięga
3. Monika Firlej-Balik
4. Marta Fujak
5. Łukasz Pietryka
6. Zbigniew Semik
7. Michał Skoczeń
8. Artur Wolny
9. Beata Dzieszyńska
10. Julia Wilczyńska

Zadania Komisji realizowane w szczególności w sprawach:

  1. komunikacji z mieszkańcami Dzielnicy,
  2. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.