Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

W skład Komisji wchodzą:

  1. Michał Skoczeń – przewodniczący
  2. Artur Wolny
  3. Łukasz Pietryka
  4. Beata Dzieszyńska
  5. Andrzej Kalista – wiceprzewodniczący

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:

  1. koordynacja działań związanych z procesem dzielnicowego budżetu obywatelskiego w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa,
  2. przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej,
  3. organizacja spotkań z mieszkańcami oraz głosowań na terenie dzielnicy,
  4. zgłoszenie Radzie Dzielnicy II Grzegórzki wyłonionego w głosowaniu zadania do realizacji,
  5. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.