Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

W skład Komisji wchodzą:

 1. Michał Skoczeń – przewodniczący
 2. Artur Wolny
 3. Łukasz Pietryka
 4. Beata Dzieszyńska
 5. Andrzej Kalista – wiceprzewodniczący
 6. Grzegorz Finowski

Zadania Komisji będą realizowane w szczególności w sprawach:

 1. koordynacja działań związanych z procesem dzielnicowego budżetu obywatelskiego w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa,
 2. przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz edukacyjnej,
 3. organizacja spotkań z mieszkańcami oraz głosowań na terenie dzielnicy,
 4. zgłoszenie Radzie Dzielnicy II Grzegórzki wyłonionego w głosowaniu zadania do realizacji,
 5. innych publicznych o znaczeniu lokalnym.