Dzień otwarty w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

PLakat A3