DĄBIE – Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

172174Ukazało się Zarządzenie Nr 1661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Dąbie”:

Treść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniem

Wykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych